Dear colleagues,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Ahi Evran University, Ankara University, Ankara Yıldırım Beyazıt University and Yüksek İhtisas University are pleased to invite you to the “International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018)” to be held May 3-5, 2018, in Nevşehir, Turkey.

The aim of the congress is to bring together scholars, students, and administrators from different countries, and to discuss theoretical and practical issues in fields of Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology. Your prospective, valuable contributions on these fields will be evaluated by the Scientific Committee and the ones approved to be presented will also be published in the Abstract Proceedings. Conference presentation languages are English and/or Turkish.

Kindest regards,

Congress Organizing Committee

Get In Touch

Email: aracongress@gmail.com
Phone: 386-280-45-04
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2000 Evler Mahallesi, Zübeyde Hanım Cd., 50300 Merkez/Nevşehir

Our Location

000-000-00-00 iconsanar@gmail.com

Q1. How many papers are allowed for one registration fee?
One oral and one poster are allowed for one registration fee. If you have more than one paper, you need to pay 50 Euros for each additional paper.

Q2. Which languages can be used in the conference?
The conference languages are English and Turkish. The presentations will be scheduled based on their topic and language.

Q3.If my paper is written in Turkish, do I have to submit its English version?
All papers have to include an English abstract, an English title and English keywords. If the paper is written in Turkish, it also needs to have an English abstract, an English title and English keywords.

Q4. What is the duration of each oral presentation?
About 10-15 minutes will be given for each oral presentation.

Q5. Can I pay the conference fee before the acceptance of my abstract? Can I get a refund if my paper is rejected?
Yes, you can pay the conference fee before your submission. If your abstract is rejected, you can submit another abstract or participate in the conference as a listener. In case that your abstract is rejected, a refund may also be paid if the organizing committee approves it.

 

S1. Bir kayıt ücretiyle kaç bildiri sunabiliriz?
Bir kayıt ücreti ile bir tane oral sunum bir tane poster sunum olmak üzere toplam 2 sunuma izin verilmektedir. Eğer birden fazla sunumunuz var ise her bildiri için 50 Euro ödemeniz gerekmektedir.
S2. Konferansta hangi dillerde sunum yapabilirim?
Konferans dilleri İngilizce ve Türkçe olup sunumlar konu ve dillere göre programlanacaktır.
S3. Bildirim Türkçe yazıldığı halde, İngilizce sunmak zorunda mıyım?
Tüm bildiriler İngilizce özet, İngilizce başlık ve İngilizce anahtar kelime listesi içermek zorundadır. Eğer özet bildiriniz Türkçe ise İngilizce özet kısmı, başlığı ve anahtar kelime listesini içermek zorundadır.
S4. Sözlü sunum süresi ne kadar?
Tüm Sözlü sunumların süresi 10-15 dakika aralığında olacaktır.
S5. Bildirimi sunmadan önce konferans ücretini ödeyebilir miyim? Eğer bildirim reddedilirse konferans ücretini geri alabilir miyim?
Bildirinizi sisteme yüklemeden önce konferans ücretini ödeyebilirsiniz. Bildirinizin reddedilmesi durumunda başka bir bildiri gönderebilir veya konferansta dinleyici olarak katılım sağlayabilirsiniz. Özet bildirinizin reddedildiği durumda organizasyon komitesi uygun gördüğü takdirde konferans ücretiniz geri ödenebilir.

Değerli katılımcılar,

SANAR2018 Kongre Bildiri Özet Kitabının en son ve kalıcı halini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. 

SANAR2018 Abstract Proceedings. 4th Ed. 20.11.2018

 

Kongre El Programını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.  

Teşekkür ederiz.

El Programı – 24.06.2018