Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongreleri Ne Zaman Yapılır?

1. Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi

İlki 2018 yılında gerçekleştirilen SANAR daha açık bir ifadeyle Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi’ne Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu kongreye bölgenin önde gelen üniversitelerinden olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin yanı sıra Yüksek İhtisas Üniversitesi de önemli katkılar gerçekleştirmiştir. Yurt içi ve yurt dışından toplamda 650 akademisyenin iştirak ettiği kongrede toplam 381 adet bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Akademi dünyasında büyük bir ilgi uyandıran kongrenin daha sonraki yıllarda tekrarı da gerçekleştirilmiştir. Birçok bilim dalından yerli ve yabancı akademisyenlerin Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirdiği sözlü ve görsel sunumlar, ilgili disiplinlere yeni bakış açıları kazandırırken mevcut literatürün de gözden geçirilmesine zemin hazırlamıştır. Öte taraftan kongrenin birden fazla disiplin ve bilim dalı üzerinden kurgulanmış olması ileriye sürülen argümanların disipilinler arası bir yaklaşım ile analiz edilebilmesine de olanak tanımıştır. Bununla birlikte söz konusu kongrenin meydana getirmiş etki sempozyumlara kıyasla çok daha etkili olmuş ve akademinin daha geniş katılımlı kongrelere yönelmesinin ne denli etkili bir teşebbüs olduğunu da ortaya koymuştur.

sanar hangi tarihlerde yapilir
sanar hangi tarihlerde yapilir

2. Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi

Kongrenin ikincisi ise 20-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde organize edilen kongrenin ikincisi de oldukça büyük bir ilgi görmüştür. Kongreye 7 farklı ülkeden toplamda 45 ayrı üniversitede görevde bulunan 300’e yakın akademisyen katılım sağlamıştır. Kongrenin ikincisi pandemi süreci nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş olsa da organizasyonun akademik değeri aynı etkisini başarılı bir şekilde sürdürebilmiştir. İlk kongrede olduğu gibi Ankara Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin destekleri ve katılımcılığıyla organize edilen söz konusu kongre multidisipliner çerçevesinden ödün vermemiştir. Öte taraftan ülkemizdeki ilk çevrimiçi kongreler arasında yer alan 2. Spor, Antropoloji, Beslenme, Anatomi ve Radyoloji Kongresi’nde 115 sözlü, 18 poster bildiri sunulmuş olup kongre 4 gün süreyle toplamda 30 oturumda gerçekleştirilmiştir.

Spor Bahis İlişkisi Nedir?

Aslına bakılırsa hem spor hem de bahis insanlık tarihinin en eski iki gerçeğinden biridir. Fakat bu iki gerçeğin resmi olarak bir arada anılmaya başlaması için 19. Yüzyılın ilk yarısına kadar beklemek gerekmiştir. Futbolun İngiltere’de kurumsal bir yapı kazanmasının ardından kısa bir süre sonra bahis, bu oyunun ayrılmaz bir parçası haline gelmeye başlamıştır. İlk olarak hafta sonu oynana futbol maçları üzerinden yapılan bahisler daha sonra hafta içerisine de yayılmaya başlamıştır. İngiltere’de bir fenomen haline gelen futbol bahisleri daha sonra İskandinav ülkelerine ve özellikle Orta Avrupa’ya doğru bir genişleme göstermiştir. Almanya, İtalya ve Fransa futbolu bahis ile tanıştıran ilk ülkeler arasına girmiştir.